Проф. др Миодраг Симовић

Потпредседник

Неправду осетити је боље него неправду чинити...

Биографија

Проф. др Миодраг Симовић је рођен у Фочи 3. новембра 1952. године. Правни факултет је завршио у Новом Саду као један од најбољих студената. На постдипломским студијама у Новом Саду стекао је звање магистра 1981. године, а на истом факултету одбранио је докторску дисертацију 1985. године. Након завршених студија радио је у Министарству унутрашњих послова СРБиХ и Министарству судства и управе СРБиХ. Од 30. јануара 1991. до 25. октобра 1993. године обављао је функцију потпредседника Владе СРБиХ и Републике БиХ. За судију Уставног суда Републике Српске изабран је 24. децембра 1998. и на тој функцији остао је до 13. маја 2003., када је изабран за судију Уставног суда.

На функцију потпредсједника Уставног суда Босне и Херцеговине изабран је 2003. а реизабран у мају 2006. године. Дужност предсједника Уставног суда Босне и Херцеговине обављао је од 30. маја 2009. године до 26. маја 2012. године, када је поново изабран за потпредсједника Суда. Редовни је професор Правног факултета у Бањој Луци и Правног факултета у Бихаћу на предмету Кривично процесно право.

Члан је Одбора за правне науке Одјељења друштвених наука Академије наука и умјетности Републике Српске и руководилац Клинике за кривично процесно право на Правном факултету у Бањој Луци. Члан је Предсједништва Удружења правника Републике Српске и члан редакције шест часописа. Уз то, уредник је часописа „Избор судске праксе“ из Београда за БиХ.

Научној и стручној јавности презентовао је више од 400 радова. Објавио је више књига, између осталих: Кривично процесно право Републике Српске (два издања), Бања Лука, 1997. и 1998, Кривично процесно право, Источно Сарајево, 2001, Кривични поступци у Босни и Херцеговини, Бања Лука, 2003, Кривични поступци у Босни и Херцеговини - збирка кривичних процесних закона БиХ са уводним коментаром и регистром појмова, Сарајево, 2004, Практични коментар Закона о кривичном поступку Републике Српске, Бања Лука, 2005, Кривично процесно право – увод и општи дио, Бихаћ, 2005. и Кривично процесно право – посебни дио, Бања Лука, 2006.