Зоран Перовић

Генерални секретар

Не срамоти човека осуда, већ га срамоти њен узрок...

Биографија

Зоран Перовић је адвокат из Београда. Рођен је 31.05. 1951. године. Дипломирао је 1974. године на Правном факултету Универзитета у Београду, а правосудни испит је положио 1976. године. Своју каријеру отпочео је у Трећем општинском суду у Београду где је био запослен 11 година. Као судија окружног суда у Београду провео је 3 године, након чега је такође 3 године био председник Трећег општинског суда у Београду. На месту судије Врховног суда Србије, и то као председник одељења за борбу против организованог криминала Зоран Перовић је провео 7 година, закључно са 30.03.2005. године, када почиње да се бави адвокатуром у канцеларији Јоловић.

Адвокат Зоран Перовић је специјалиста за област кривичног права, а поседује и посебна стручна знања у вези са изборним прописима. У оквиру свог запослења у адвокатској канцеларији Јоловић, бави се одбраном и заступањем клијената пред свим судовима.

Као уобичајене делатности, обавља саветовање клијената из кривичноправне области, врши одбрану и заступање клијената пред судом, бави се састављањем жалби, као и свих врста ванредних правних лекова. Поред тога, бави се и саветовањем клијената из области изборних закона.

Када је у питању чланство у стручним удружењима, осим што је генерални секретар Српског удружења за кривичноправну теорију и праксу, Зоран Перовић је и члан Адвокатске коморе Србије и Основне адвокатске коморе Београда.