Чланови

Председник и потпредседници

Проф. др Станко Бејатовић

Председник

Редовни проферор Правног факултета у Крагујевцу

Биографија

Јанко Лазаревић

Потпредседник

Судија Врховног касационог суда, Београд

Биографија

Проф. др Миодраг Симовић

Потпредседник

Биографија

Зоран Перовић

Генерални секретар

Адвокат, Београд

Биографија

Почасни инострани чланови

Почасни члан

Биографија

Почасни члан

Биографија

Почасни члан

Биографија

Почасни члан

Биографија

Чланови Председништва

Синиша Важић

Председник Одељења за ратне злочине Апелационог суда у Београду

Проф. др Војислав Ђурђић

Редовни професор Правног факултета Универзитета у Нишу

Проф. др Ђорђе Игњатовић

Редовни професор Правног факултета Универзитета у Београду

Мр Јасмина Киурски

Заменик Апелационог јавног тужиоца у Београду

Слободан Милетић

Београд

Проф. др Љубинко Митровић

Ванредни професор Апеирон Универзитета у Бањој Луци

Слободан Надрљански

В.ф.председника Апелационог суда у Новом Саду

Проф др Драго Радуловић

Редовни проесор Правног факултета Универзитета у Подгорици

Проф. др Ивана Симовић Хибер

Редовни професор Факултета Безбедности Универзитета у Београду

Проф. др Зоран Стојановић

Редовни професор Правног факултета Универзитета у Београду

Златко Шуловић

Заменик вишег јавног тужиоца у Ваљеву

Чланови Надзорног одбора

Проф. др Божидар Бановић

Професор Правног факултета Универзитета у Крагујевцу

Соња Манојловић

Судија Апелационог суда у Београду

Тамара Мировић

Заменик Републичког јавног тужиоца Србије