Галерија фотографија

Педесет седмо годишње саветовање Српског удружења за кривичноправну теорију и праксу "Реформски процеси и поглавље 23 (година дана после) – кривичноправни аспект"
Златибор, 21-23.09.2017. године

Педесет пето годишње саветовање Српског удружења за кривичноправну теорију и праксу
Златибор, 2015. године

Свечана седница Српског удружења за кривичноправну теорију и праксу, одржана 23.12.2014. године у просторијама Института за упоредно право и Правосудне академије

Педесет четврто годишње саветовање Српског удружења за кривичноправну теорију и праксу "Оптужење и други кривичноправни инструменти државне реакције на криминалитет"
Златибор, 18 - 20. 09 2014. године

Међународни научни скуп "Казнена политика као инструмент државне реакције на криминалитет", Бања Лука, 11 - 12. април, 2014. године

Саветовање правника, Златибор, 2013. године

Остали догађаји