Издања

Зборници радова са саветовања

Зборник излази једанпут годишње као материјал са редовног годишњег саветовања Српског удружења за кривичноправну теорију и праксу.У зборницима се објављују радови које су на саветовању изложили домаћи и инострани стручњаци из кривичног и кривичног процесног права.Уредник Зборника је проф. др Станко Бејатовић, редовни професор Правног факултета Универзитета у Крагујевцу.

Електронска архива зборника

Ревија за криминологију и кривично право

Ревија за криминологију и кривично право је научни часопис који има за циљ да промовише теоријска и практична искуства из криминологије, кривичног права, пенологије и сродних научних дисциплина и једини је часопис те врсте на овим просторима.

Документ са детаљнијим информацијама о Ревији преузмите ОВДЕ.

Електронска архива Ревије