Контакт

Српско удружење за кривичноправну теорију и праксу

Адреса: Краљице Наталије 45

11 000 Београд

Телефон: +381 11 26 58 019

Факс: +381 11 26 58 019

Електронска пошта: sukp@sezampro.rs