Вести и догађаји

Hајзначајније активности Удружења за кривичноправну теорију и праксу и његових чланова

Одржан међународни научни скуп Казнена политика као инструмент државне реакције на криминалитет.

11 - 12. Април 2014. године | 10:00

У Бањој Луци је 11. и 12. априла 2014. године одржан међународни научни скуп Казнена политика као инструмент државне реакције на криминалитет који су организовали: Министарство правде Републике Српске, Град Бања Лука, Универзитет у Бањој Луци и Српско удружење за кривичноправну теорију и праксу.

Организациони одбор међународног научног скупа Казнена политика као инструмент државне реакције на криминалитет чинили су: Слободан Гаврановић, Мр Никола Селаковић, Академик проф. др Станко Бејатовић, проф. др Станко Станић, Мр Перо Дуњић, Академик проф. др Миодраг Симовић, проф. др Љубинко Митровић.

У оквиру овог међународног скупа, своје реферате имали су прилику да изложе следећи учесници: Данило Николић, Станко Бејатовић, Миодраг Н. Симовић, Марина М. Симовић, Владимир М. Симовић, Вид Јакулин, Драго Радуловић, Војислав Ђурђић, Гордана Лажетић-Бужаровска, Ивана Симовић - Хибер, Мирољуб Томић, Јасмина Киурски, Јован Ћирић, Ђорђе Ђорђевић, Тања Кесић, Драгана Чворовић, Синиша Важић, Војислав Јовић, Милорад Барашин, Милан Шкулић, Љубинко Митровић, Драган Јовашевић, Наташа Мрвић Петровић, Вељко Икановић, Божидар Бановић, Ведад Гурда, Миле Шикман, Соња Манојловић, Зоран Стевановић и Вељко Турањанин.

Реферати учесника објављени су у заједничком зборнику радова, чији су издавачи: Министарство правде Републике Српске, Град Бања Лука, Универзитет у Бањој Луци, Српско удружење за кривичноправну теорију и праксу и Службени гласник Републике Србије.

Корице зборника са међународног научног скупа у pdf. формату можете преузети овде

Комплетан садржај зборника са међународног научног скупа у pdf. формату можете преузети овде

Комплетан програм скупа можете преузети овде.

Фотографије са међународног научног скупа Казнена политика као инструмент државне реакције на криминалитет можете погледати овде

Архива вести