Вести и догађаји

Hајзначајније активности Удружења за кривичноправну теорију и праксу и његових чланова

На Златибору одржано саветовање о новом Законику о кривичном поступку, који ће се примењивати од 1. октобра у свим судовима.

09. Септембар 2013. године | 11:35

И лош закон мора да се примени, рекли су стручњаци на Златибору о новом Законику о кривичном поступку, који ће почети да се користи од 1. октобра у свим судовима. Само материјална штета од грешака у општем избору судија из 2009. године је око 10 милиона евра, рекао је Ненад Вујић, директор Правосудне академије, на отварању семинара кривичара на Златибору, коме присуствује око 300 судија, тужилаца, адвоката и универзитетских професора из Србије, БиХ и Црне Горе.

Зна се да је Србија две и по године исплаћивала плате неизабраним судијама и да још плаћа „путујуће судство” које је настало укидањем великог броја основних судова, као и станарине и накнаде за одвојени живот пресељених судија. Вујић није прецизирао да ли само ови трошкови чине 10 милиона евра штете од пропале реформе, или су урачунати и други трошкови и високе одштете враћеним судијама, које су судови широм земље ове године почели да досуђују.

Говорећи о томе да се предност при сваком будућем избору нових судија даје правницима који су завршили Правосудну академију, а не судијским помоћницима који годинама раде у пракси, др Данило Николић, државни секретар у Министарству правде и државне управе рекао је да у Србији има 1.729 судских и тужилачких помоћника и да они приликом избора за судије морају бити изједначени са полазницима Правосудне академије.

Закони вреде онолико колико вреде људи који их примењују. Мислим да ће бити веома тешко примењивати ЗКП у пракси – рекао је др Станко Бејатовић, професор Правног факултета у Крагујевцу, председник Српског удружења за кривичноправну теорију и праксу, које је организовало семинар кривичара на Златибору.

Судија Врховног касационог суда Јанко Лазаревић навео је да у свакодневној пракси очекује велики број проблема када буде почео да се примењује нови ЗКП, нарочито када је реч о раду тужилаштва, али да верује да ће управо они који примењују закон пронаћи начине да се проблеми превазиђу. И полиција и тужилаштво и судије треба што озбиљније да прихвате овај задатак и да проналазе решења и у ситуацијама када треба применити лоше одредбе закона. Нема тако лошег закона који добар судија не може да примени – казао је судија Јанко Лазаревић.

Архива вести