Hajaвe

Најаве догађаја у организацији Српског Удружења за кривичноправну теорију и праксу

Педесет седмо редовно годишње саветовање Српског удружења за кривичноправну теорију и праксу "Реформски процеси и поглавље 23 (година дана после) – кривичноправни аспект"

Златибор, 21 - 23. 09. 2017. године

Српско удружење за кривичноправну теорију и праксу, Правосудна академија и Организација за безбедност и сарадњу у Европи организују Педесет седмо годишње саветовање "Реформски процеси и поглавље 23 (година дана после) – кривичноправни аспект". Комплетан програм скупа можете преузети ОВДЕ.

 • ПРОГРАМ педесет седмо редовног годишњег саветовања " РЕФОРМСКИ ПРОЦЕСИ И ПОГЛАВЉЕ 23 (ГОДИНА ДАНА ПОСЛЕ) –КРИВИЧНОПРАВНИ АСПЕКТ"
 • ЧЕТВРТАК, 21. септембар 2017. године - Конгресни центар "Романија"
 • 10:00-12:00 ОТВАРАЊЕ САВЕТОВАЊА, ПОЗДРАВНЕ РЕЧИ И УВОДНА ИЗЛАГАЊА
 • 10:00-10:20 Отварање саветовања
  1. Нела КУБУРОВИЋ, министарка правде Републике Србије
  2. Драгомир МИЛОЈЕВИЋ, председник Врховног касационог суда (РЕФОРМА ПРАВОСУЂА И ПОГЛАВЉЕ 23)
  3. Arthur GREJEM, шеф Одељења за владавину права и људска права Мисије ОЕБС-a у Србији
  4. Walter PERKEL, стални правни саветник амбасаде САД-а у Србији
  5. Ненад Вујић, директор Правосудне академије
 • 10:20-12:00 УВОДНИ РЕФЕРАТИ
  1. Поглавље 23 и акциони план – планирано, реализовано и предстојеће активности
   -Чедомир БАЦКОВИЋ, помоћник министра правде - Сектор за европске интеграције
  2. Реформа кривичног материјалног законодавства и поглавље 23 (на раскршћу између националнoг идентитета и европских интеграција)
   - проф. др Драгана КОЛАРИЋ, Уставни суд Србије
  3. Реформа кривичног процесног законодавства Србије и поглавље 23 (неопходност наставка рада на реформи или завршен процес реформе?)
   -проф. др Милан ШКУЛИЋ, Уставни суд Србије; Правни факултет у Београду
 • 12:00-12:30 КОКТЕЛ
 • 12:30-14:00 НАСТАВАК РАДА И ИЗЛАГАЊА РЕФЕРЕНАТА
  1. У трагању за изгубљеном истином
   -др Јован ЋИРИЋ, судија Уставног суда Србије
  2. Условни отпуст – норма, пракса и мере унапређења
   -др Ивана СТЕВАНОВИЋ; Никола ВУЈИЧИЋ, Институт за криминолошка и социолошка истраживања
  3. Жртва кривичног дела (поглавље 23 – норма и пракса у Србији
   -Др Милица КОЛАКОВИЋ- БОЈОВИЋ, Институт зa кримионолошка и социолошка истраживања у Београду
  4. Принцип некажњавања жртава трговине људима
   -Проф. др Милан ЖАРКОВИЋ, Криминалистичко-полицијска академија у Београду
  5. Нове инкриминације и и њихова усклађеност са осталим одредбама Кривичног законика Србије
   -Проф. др Ђорђе ЂОРЂЕВИЋ, Криминалистичко-полицијска академија у Београду
  6. Опомене, односно, укори у казненом праву Републике Српске
   -Проф. др Љубинко МИТРОВИЋ, Омбудсмен за људска права БиХ
 • 14:00-16:00 ПАУЗА ЗА РУЧАК
 • 16:00-19:00 ПОПОДНЕВНИ РАД
 • ОКРУГЛИ СТО „УСЛОВНИ ОТПУСТ-НОРМА, ПРАКСА И МЕРЕ УНАПРЕЂЕЊА“, Модератор: Др Ивана СТЕВАНОВИЋ, директор Института за криминолошка и социолошка истраживања из Београда
 • ИЗЛАГАЊА РЕФЕРЕНАТА И ДИСКУСИЈА
  1. Повреда начела законитости као последица ограниченог поступања другостепених судова
   -Драган ЈОЦИЋ, председник Апелационог суда у Нишу
  2. Недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и екплозивних материја у теорији и пракси
   -Др Саша МАРКОВИЋ, начелник Полицијске управе Ваљево
  3. Дело малог значаја и начело опортунитета кривичног гоњења (норма и пракса)
   -Проф. др Емир ЋОРОВИЋ, Државни универзитет у Новом Пазару; доц. др Вељко ТУРАЊАНИН, Правни факултет Универзитета у Крагујевцу; др Аладин ШЕМОВИЋ, Виши суд у Новом Пазару
  4. Испуњене и неиспуњене обавезе према Истанбулској конвенцији
   -Др Вељко ДЕЛИБАШИЋ, адвокат у Београду; Милена НИКОЛИЋ
  5. Рађање породичног кривичног права у Србији: породица као његова прва жртва
   -проф. др Бранислав РИСТИВОЈЕВИЋ, Правни факултет у Новом Саду
  6. Нове инкриминације у функцији заштите жена од насиља
   -проф. др Слађана ЈОВАНОВИЋ, Правни факултет Универзитета Унион у Београду
  7. азненоправни инструменти спречавања насиља у породици: разлози за и против
   -Милевка МИЛЕНКОВИЋ, Апелациони суд у Крагујевцу
 • ПЕТАК, 22. септембар 2017. године - Конгресни центар "Романија"
 • 09:30-11:00 НАСТАВАК РАДА, ИЗЛАГАЊА РЕФЕРЕНАТА И ДИСКУСИЈА
  1. Ограничење личне слободе у кривичном поступку – домаће законодавство и међународноправни стандарди
   -проф. др Драго РАДУЛОВИЋ, Правни факултет Универзитета Црне Горе
  2. Међународна кривичноправна сарадња и адекватност борбе против криминалитета
   -проф. др Божидар БАНОВИЋ, Факултет безбедности у Београду
  3. Законитост доказа прибављених посебним истражним радњама у свјетлу одлука Европског суда за људска права
   -Др Миле ШИКМАН, Висока школа унутрашњих послова Бања Лука
  4. Међусобни односи и сарадња процесних субјеката као фактор ефикасности откривања и доказивања кривичних дела
   -Проф. др Станко БЕЈАТОВИЋ, Правни факултет у Крагујевцу
 • 11:00-11:30 ПАУЗА
 • 11:30-12:00 ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ "МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ МЕДИЦИНСКОГ КАРАКТЕРА (РЕГИОНАЛНА КРИВИЧНОПРОЦЕСНА ЗАКОНОДАВСТВА И ИСКУСТВА У ПРИМЕНИ)"
 • 12:00-13:00 НАСТАВАК РАДА, ИЗЛАГАЊА РЕФЕРЕНАТА И ДИСКУСИЈА
  1. Одлуке Уставног суда Босне и Херцеговине о сагласности закона о кривичном поступку са Уставом Босне и Херцеговине
   -Академик Миодраг СИМОВИЋ, Правни факултет у Бањој Луци и подпредседник Уставног суда Босне и Херцеговине, Марина СИМОВИЋ, секретар Омбудсмена за дјецу Републике Српске и доцент на Факултету правнихнаука Универзитета „Апеирон” у Бањој Луци
  2. Претпоставка невиности (обим и дејство у кривичном поступку)
   -Проф. др Татјана БУГАРСКИ, Правни факултет у Новом Саду
  3. Измењени концепт истраге (досадашња искуства и мере унапређења)
   -Олгица МИЛАДИНОВИЋ, Републичко јавно тужилаштво
  4. Јавно тужилаштво пред изазовима Закона о спречавању насиља у породици
   -Радован ЛАЗИЋ, Светлана НЕНАДИЋ, Државно веће тужилаца
  5. Припремно рочиште: норма и пракса, оправданост или не?
   -Мирослав АЛИМПИЋ, Апелациони суд у Новом Саду; Тамара РАДОВИЋ, Виши суд у Новом Саду
  6. Застарелост кривичног гоњења (узрок и последице наступања)
   -Верољуб ЦВЕТКОВИЋ, Апелациони суд у Београду
 • 13:00-15:00 ПАУЗА ЗА РУЧАК
 • 15:00-17:00 ПОПОДНЕВНИ РАД
  1. Бранилац као субјект закнитости решења кривичноправне ствари (закон и пракса)
   -Југослав ТИНТОР, адвокат у Београду
  2. Одговорност правних лица за кривична дела са посебним освртом на начело опортунитета
   -Др Јасмина КИУРСКИ, Републичко јавно тужилаштво
  3. Начело истине и законитост решења кривичне ствари
   --проф. др Војислав ЂУРЂИЋ, Правни факултет у Нишу; Др Страхиња ДАВИДОВ, адвокат у Новом Саду
  4. Унакрсно испитивање
   -Оливера БОЈОВИЋ, Апелациони суд у Крагујевцу
  5. Полицијско лишење слободе и Закон о спречавању насиља у породици (каучук норме: оправданост или не?)
   -доц. др Драгана ЧВОРОВИЋ, проф. др Звонимир ИВАНОВИЋ, Криминалистичко-полицијска академија у Београду
  6. Узбуњивачи као средство борбе против корупције
   -др Дарко ДИМОВСКИ, Иван ИЛИЋ, Правни факултет у Нишу
  7. Претресање и поступање са привремено одузетим предметима
   -Ивана МИЉУШ и Бојана СТАНКОВИЋ, Правни факултет у Београду
 • СУБОТА, 23. септембар, 2017. године Конгресни центар "Романија"
 • 09:30-10:30 НАСТАВАК РАДА: ИЗЛАГАЊА РЕФЕРЕНАТА И ДИСКУСИЈА
  1. Бесплатна правна помоћ – међународни правни стандарди: норма и пракса Србије
   -Дарја КОТУРОВИЋ, консултант за приступ правди
  2. Ненадокнадива штета неоправданог вођења кривичног поступка
   -Иван МИЛИЋ, Правни факултет у Новом Саду
  3. Терет и предмет доказивања у прекршајном поступку и сходна примена Законика о кривичном поступку
   -др Младен ЈЕЛИЧИЋ, судија Прекршајног суда у Шапцу
  4. Систем извршења кривичних санкција
   -Владимир ВУКИЋЕВИЋ, консултант за људска права при Министарству правде РС; Александра СТЕПАНОВИЋ, шеф одсека за заштиту и остваривање права лица лишених слободе
 • ДИСКУСИЈА
 • 10:30-11:30 УСВАЈАЊЕ ЗАКЉУЧАКА И ЗАТВАРАЊЕ САВЕТОВАЊА